Triết Lý

Hơn là việc bán lẻ, THBC nhằm mục đích làm cho cửa hàng trở thành trung tâm của các dịch vụ về xe đạp, các hoạt động xã hội, thể dục thể thao và là một ngôi chùa của cuộc sống hai bánh.
Phục vụ cho cộng đồng xe đạp là việc của chúng tôi, nhưng việc giới thiệu cho mọi người về cuộc sống xe đạp là nhiệm vụ của chúng ta.


Chúng tôi tin rằng một cộng đồng vững mạnh là nền tảng để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi nỗ lực để có một khoảng không gian cho cộng đồng làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Để thấy được xã hội được cải thiện và phát triển như thế nào, mỗi cá nhân trong chúng ta phải thực hiên các bước mỗi ngày để sống có trách nhiệm hơn. Đạp xe là một thú vui, là một cách dễ dàng để mọi người sống tốt hơn. Hãy đến với cửa hàng của chúng tôi và nói “Xin chào”, chúng tôi rất vui khi được gặp bạn và muốn được trở thành những người bạn.


Bạn có biết…
Việc phát minh ra xe đạp đã có một tác động rất lớn đối với xã hội, cả về mặt văn hoá và và các phương pháp thúc đẩy nền công nghiệp hiện đại. Vài thành phần cuối cùng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ô tô được phát minh nhờ xe đạp, bao gồm vòng bi, lốp khí nén, chuỗi dây xích và lốp bánh xe được kéo căng ra.


Community

We believe that strong communities are fundamental to creating a better future. That is why we strive to be a communal space for progressive living. In order to see society mprove and grow, we as individuals must make steps everyday to live responsibly.

Fun people

Riding bikes is a fun, easy way for everyone to live in a better way. Come to the shop and say hello, we are nice and want to be friends.

The bicycle

The invention of the bicycle has had an enormous impact on society, both in terms of culture and of advancing modern industrial methods. Several components that eventually played a key role in the development of the automobile were originally invented for the bicycle, including ball bearings, pneumatic tires, chain-driven sprockets, and spoke-tensioned wheels.