Đạp cho sướng Tháng 3 / Positive Mass March

Ngày viết: 24/03/15

Ngày | Thứ 6 - tháng 3, ngày 27
Thời gian bắt đầu | 20:00 / 8 pm
Nơi bắt đầu | St Joseph Cathedral / Nhà thờ lớn, Ha Noi, Viet Nam - Xem Google Maps
Xem facebook

'Positive Mass' - là cuộc tuần hành bằng xe đạp vì những ích lợi của loại hình phương tiện này. Bắt nguồn từ một hoạt động quốc tế có tên gọi 'Critical Mass', được tổ chức vào ngày thứ sáu cuối cùng của tháng, tính đến nay hoạt động này đã được tổ chức thường kỳ tại hơn 300 thành phố trên thế giới. Cuộc tuần hành đầu tiên diễn ra tại San Francisco năm 1992. Mục đích của Critical Mass không phải là việc đi đến đâu, mà là để lôi cuốn sự thu hút của mọi người đối với việc đạp xe trong thành phố.

Tại Hà Nội, Positive Mass có tên gọi là 'Đạp cho sướng', được tổ chức mỗi thứ Sáu cuối cùng của các tháng kể từ tháng 10/2012. Tập trung vào lúc 8h tối tại Nhà thờ lớn, đoàn tuần hành cùng xe qua các con phố của Hà Nội theo một lịch trình định sẵn với điểm kết thúc tại cũng tại Nhà thờ lớn. Kể từ tháng 10/2013, sau 1 năm hoạt động,'Đạp cho Sướng' đã được nhân rộng ra tại HCM, Thái Nguyên và Sơn La.