Ngày viết: 24/03/15

Ngày | Thứ sáu - tháng 3, ngày 27
Thời gian bắt đầu | 20:00 / 8 pm
Nơi bắt đầu | St Joseph Cathedral / Nhà thờ lớn, Ha Noi, Viet Nam - Xem Google Maps
Xem Facebook

[đọc thêm]

Trở lại năm 2008, Guim Valls Teruel, anh thức dậy một ngày với một ý nghĩ: “Mình sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới trên một chiếc xe đạp điện”

[đọc thêm]

Đăng kí nhận Nguồn tin trang nhất